Veel gestelde vragen

We hanteren een zogenaamd plat rooster. Dat betekent dat alle kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur les hebben. Er wordt twee keer gegeten, onder begeleiding van de eigen leerkracht. Aansluitend is er pauze. De pauzes zijn van 10.30 uur tot 10.45 uur en van 12.15 uur tot 12.45 uur. Tijdens de pauzes zijn de leerkrachten buiten en houden toezicht.

De Leeuwenhartschool maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem, dat toetsuitslagen voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen registreert. Hoewel we voorzichtig zijn met toetsen - omdat een beoordeling het leerrendement sterk kan verzwakken - willen we ook voor onszelf een heldere terugkoppeling hebben en naar ouders transparant kunnen zijn over de leervorderingen van de leerlingen.

De Leeuwenhartschool voldoet aan de maatstaven van het Ministerie van Onderwijs. De resultaten van leerlingen worden gemeten met landelijk erkende toetsen. Leerlingen kunnen na het afronden van de Leeuwenhartschool terecht op zowel reguliere middelbare scholen als op de bovenbouw.

Op de vrijeschool leer je om de tafels van 1 tot 10 op te zeggen. Om werkwoorden te vervoegen en sommen te maken. Maar in het leven draait het om meer dan rekenen en taal. Daarom leer je op de vrijeschool veel meer dan dat. Zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld. Of aandacht hebben voor cultuur en natuur en betrokken zijn bij de maatschappij. Want naast de ontwikkeling van je verstand, is het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig te zijn. Op de vrijeschool leer je om je hoofd, hart en handen te gebruiken. Op de vrijeschool leer je voor het leven.

Op het schoolplein

Eén kilometer
Klas 3/4 is aan het meten. Millimeter, centimeter en meter zijn in de klas goed op te meten. De decameter is lastig vanwege het woord en de hectometerpaaltjes kent iedereen. Maar die kilometer, hoe lang is die eigenlijk?

Kalender

Er is momenteel geen data.